Fremtidens ledelsesaflønning: Hvad siger selskabernes overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning?

Ken L. Bechmann, Kirsten Tangaa Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Der er forsat en udbredt interesse for en lang række forskellige forhold omkring ledelsesaflønning. Ofte er det dog enkeltobservationer eller udviklingen fra et år til et andet, der trækker de største overskrifter. De eksisterende undersøgelser, der på lidt mere nuanceret vis søger at undersøge ledelsesaflønning, har imidlertid lidt under to væsentlige problemer i relation til den anvendte information. For det første er informationen generelt mangelfuld i forhold til sammensætningen af lønpakken, eftersom der eksempelvis ikke er lovkrav om oplysninger om aflønning på individniveau og heller ikke i forhold til fordelingen mellem fast løn og bonus. For det andet er informationen typisk baseret på information fra årsrapporterne og således bagudskuende og kan dermed eksempelvis afspejle incitamentsordninger indført flere år tidligere. Med vedtagelsen i 2007 af åbenhedspakkens krav om, at børsnoterede selskaber skal have vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, kom der en ny og på flere punkter forbedret information om sammensætningen af ledelsesaflønning. Endvidere er informationen interessant, da retningslinjerne sætter betingelserne for, hvilken incitamentsaflønning, selskaberne kan anvende i fremtiden. Denne artikel er den første, der i detaljer analyserer indholdet af disse overordnede retningslinjer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)12-19
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2012

Cite this