Fremtidens fiskeri: Rapport fra Fiskerikommissionen, december 2023

Lars Barfoed, Peder Andersen, Poul Degnbol, Grete Elisabeth Dinesen, Peter Grønkjær, Troels Hegland, Simon Jul, Niels Buus Kristensen, Birthe Larsen, Liselotte Hohwy Stokholm

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Den 16. december 2021 besluttede Folketinget at nedsætte et ekspertudvalg for fiskeri (Fiskerikommissionen) til udarbejdelse af forslag til løsning af fiskeriets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer efter Brexit.
Gennem de seneste 25 år har dansk fiskeri gennemgået en markant strukturudvikling. Både antal fartøjer og bemanding er faldet markant, samtidig med at fiskefartøjerne i gennemsnit er blevet større, og at fiskeriet er blevet mere effektivt. Men mængden af landet fisk er også faldet betragteligt, kun delvist opvejet af stigende priser. Særligt i årene efter 2009 voksede rentabiliteten mærkbart, især for de større fiskefartøjer.Imidlertid har rentabiliteten været nedadgående siden 2016 – og ud over det tab af fiskerimuligheder, som Brexit medførte – står dansk fiskeri over for en række andre udfordringer i form af bl.a. reducerede fiskebestande, kamp om pladsen på havet og voksende miljø- og klimakrav.
I denne rapport har Fiskerikommissionen identificeret og analyseret disse udfordringer nærmere og peger på en række muligheder for dansk fiskeri og for samfundet generelt. I tråd med kommissionens tolkning af kommissoriet er udfordringerne og mulighederne således ikke udelukkende snævert afgrænset til fiskeri, men har også et bredere samfundsmæssigt sigte.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Number of pages331
ISBN (Print)9788788363302
Commissioning bodyFolketinget
Publication statusPublished - Dec 2023

Cite this