Fradrag for tab på regresfordring

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Vestre Landsret har med SKM2019.305.VLR, at et tab på en regresfordring, som en skatteyder havde på sin tidligere ægtefælle, ikke kan fratrækkes efter kursgevinstlovens § 14. Retten fandt, at kursværdien på regresfordringen var 0 på tidspunktet, da den opstod, idet den tidligere ægtefælle på dette tidspunkt var insolvent, og derved opstod der intet tab for skatteyderen. Landsretten fandt endvidere ikke, at skatteyderen havde godtgjort at have erhvervet regresfordringen for et højere beløb end kursværdien. Artiklen stiller sig kritisk over for Vestre Landsrets måde at opgøre anskaffelsessummen for regresfordringen på.
Original languageDanish
Article numberSR.2019.334
JournalSR-Skat
Volume30
Issue number6
Pages (from-to)334-339
Number of pages6
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2019

Cite this