Fradrag for erhvervsmæssige udgifter i koncerner efter ligningslovens § 8 N: Et EU-retligt perspektiv

Jakob Bundgaard, Michael Tell, Lars Bo Aarup

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med den nye bestemmelse i ligningslovens § 8 N søgte lovgiver at give erhvervslivet nogle let administrerbare regler til sikring af skattemæssigt fradrag for afholdte lønomkostninger. I bestemmelsens stk. 2 er indsat en regel, hvorefter koncernselskaber sidestilles med enkeltstående selskaber, i det omfang koncernen er sambeskattet. Det er forfatternes klare opfattelse, at denne betingelse om, at koncerner skal være sambeskattede for at kunne opnå fradrag for lønomkostninger afholdt inden for koncernen, er en begrænsning af EU-rettens fri bevægelighed, og at denne begrænsning ikke hverken kan retfærdiggøres eller er forsøgt retfærdiggjort af lovgiver. Samlet set finder forfatterne, at retsstilling for koncerner, som følge af bestemmelsen i ligningslovens § 8 N, stk. 2, er i strid med EU-retten og altså hverken er hensigtsmæssig eller lovlig.
Original languageDanish
JournalSkat Udland
Issue number4
Pages (from-to)116-119
Number of pages4
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2018

Cite this