Fra kaos til læring? I Covid-19’s slipstrøm

Julie Buhl-Wiggers, Nils Karl Sørensen, Sine Zambach

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

43 Downloads (Pure)

Abstract

Gentagne nedlukninger af universiteterne har skabt store udfordringer for studerende og undervisere. Gennem spørgeskemabaserede evalueringer ser vi på erfaringerne fra SDU og CBS. Vi finder, at de studerendes tilfredshed faldt i foråret 2021, mens tilfredsheden ellers var sammenlignelig med tidligere. Ser vi på fællesfaget Mikroøkonomi var der ingen betydelig ændring i de faktiske karakterer. Særligt præoptagede videoer og quizzer bliver vurderet positivt af såvel undervisere som studerende. Intense erfaringer med digitale redskaber under Covid-19 giver mulighed for nye undervisningsmetoder, dog kræver det fortsat pædagogisk udvikling, hvis dette skal transformeres til læring.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number3
Pages (from-to)44-53
Number of pages10
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - Aug 2022

Cite this