Fra filologi til frankofoni. Metodiske overvejelser over arbejdet med fransksprogede litteraturer

Lisbeth Verstraete Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Fransk, Filologi, Frankofoni, Metode
Original languageEnglish
Book seriesR I D S
Issue number156
Pages (from-to)27
ISSN0108-5948
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Cite this