Forslag til meningsfuld rapportering af Intellektuel Kapital

Anne Krebs

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklens formål er at problematisere økonomistyring og afrapporteringstraditionerne for regnskab og daglig drift, fordi de finansielt baserede rutiner informerer mangelfuldt om værdierne i virksomheden. Artiklen anlægger et regnskabsperspektiv på den intellektuelle kapital med henblik på at kunne kontrollere denne kapital i drift og udvikling, over afstande og i real time på grundlag af forståelige, reviderbare værdirepræsentationer, som kan rapporteres ens og universelt. Denne tillægsrapportering skal skabe ledelsesinformation om udbud og efterspørgsel af individuelle og aggregerede værdier for viden og kompetence med henblik på at optimere planlægning og ledelse af de usynlige værdier i forretningsprocesserne på grundlag af automatisk genererede, reviderbare ikke-finansielle talværdier og rapporter. Artiklen indledes med et rids over udvalgte rapporteringsmetoder og deres formål. De sammenholdes herefter med den kontekst, som de i dag agerer i. Afstanden mellem oprindelige og nuværende kontrolhensyn beskrives som krav til en ny type kontrol, som også må baseres på bevægelser i den intellektuelle kapital.
Herefter præsenterer artiklen et styringskoncept for intellektuel kapital, der genanvender kendt regnskabsterminologi og metode med henblik på både at kunne producere prædikative og bagudrettede værdirepræsentationer til brug for ledelse af virksomheder og deres forsyningskæder. Artiklen afsluttes med implementeringens potentielle implikationer for virksomheder og samfund.
Styringskonceptet skal nu afprøves i samarbejde med danske virksomheder, hvor formatet for værdirepræsentationen og regnskabssystemets rammeværk skal valideres og dokumenteres gennem brug af det udviklede software, som i sin betaversion er klar til brug.
Original languageDanish
JournalRevision & Regnskabsvæsen
Volume86
Issue number1
Pages (from-to)54-64
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2017

Cite this