Formidlingsprovision ved inversteringsbeviser: Omfang, incitamenter og forbedringsforslag

Ken L. Bechmann, Peter Wendt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Investeringsforeningernes betaling af formidlingsprovision er blevet kritiseret, men egentlig viden om denne årlige betaling til pengeinstitutterne har været meget begrænset. Dette er nok en af forklaringerne på, at Penge- og Pensionspanelet i 2011 iværksatte en undersøgelse af formidlingsprovisionen – en undersøgelse der resulterede i en rapport offentliggjort 21. marts 2012. I denne artikel vil vi opsummere nogle af de mest interessante resultater fra rapporten.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number3
Pages (from-to)12-19
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

The Article is Available in Printed Form in CBS Library.

Cite this