Forbrugerens udfordringer med forsikrings- og pensionsbeslutninger: Et livscyklusperspektiv

Svend E. Hougaard Jensen, Malene Kallestrup-Lamb, Mogens Steffensen, Carsten Tanggaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

164 Downloads (Pure)

Abstract

Undervejs gennem livet kan man blive ramt af uheld, ulykke eller sygdom. Man kan også ende med at blive meget gammel. For at sikre en jævn forbrugsprofil gennem hele livet er det derfor vigtigt at træffe kvalificerede valg med hensyn til forsikringer og pension. Dette gælder ikke blot pensionsopsparing, men også skadeforsikringer mod tyveri og brand; forsikringer mod sygdom, der sætter en uden for arbejdsmarkedet for en periode samt livsforsikring. Denne artikel redegør for nogle af de vigtigste forhold med hensyn til pensioner og forsikringer, som man skal være opmærksom på over et livsforløb, både generelt og i specifikke aldersklasser.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)32-38
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Apr 2020

Cite this