Finanskrisens indvirkning på islandske og danske bankers ledelsesstyringssystemer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Finanskrisen i 2008 ramte bankerne i Island og Danmark med forskellig intensitet og der var væsentlig forskel på, hvordan ledelsesstyringssystemerne blev tilpasset til at håndtere situationen. De islandske banker omdefinerede kulturelle styringsmekanismer og indførte nye værdier der omfattede et ’rent brud’ med bankernes praksis fra før 2008. De formaliserede politikker og procedurer for risikostyring, compliance og intern revision for at sikre en ensartet praksis. Der blev ligeledes ansat væsentligt flere medarbejdere til at varetage disse funktioner. I de danske banker blev eksisterende politikker og procedurer tilpasset ændrede regulatoriske krav. Risikostyring, compliance og intern revision var relativt veludviklede funktioner før krisen, og de justeringer der var nødvendige for at opfylde de ændrede regulatoriske krav var langt mindre omfattende. Generelt set spiller design og anvendelse af ledelsesstyringssystemerne en afgørende rolle, når man skal reagere på og komme videre efter en krise. Ledelsen – især de administrerende direktører – er afgørende, når forandringer skal defineres og iværksættes. Funktionscheferne, der er involveret i den praktiske implementering og drift af ledelsesstyringssystemerne, har ligeledes afgørende betydning
Original languageDanish
JournalRevision & Regnskabsvæsen
Volume90
Issue number5
Pages (from-to)16-29
Number of pages14
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2021

Cite this