Filialbegrebet

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

"Centros", "Überseering", Inspire Art"! Med disse tre afgørelser har EU-Domstolen skabt fokus på filialdannelsen inden for det europæiske område, hvilket har øget det retsvidenskabelige fokus på behandlingen af filialers retsstilling. I denne fremstilling fastlægges filialbegrebet, lige som der gives en grundig indføring i filialers retsstilling.

Denne fremstilling har fokus på den historiske udvikling af filialbegrebet, samt på behandlingen af filialers retsstilling selskabsretligt, skatteretligt og EU-retligt.

Indholdsoversigt

Forord

Del I: Introduktion
Kapitel 1 Baggrund, formål og metode
Kapitel 2 Grundlæggende indføring
Kapitel 3 Introduktion til filialbegrebet
Kapitel 4 Øvrige begreber og definitioner

Del II: Den historiske udvikling
Kapitel 5 Om filialer før firmalovene
Kapitel 6 Firmaloven af 1862
Kapitel 7 Firmaloven af 1889
Kapitel 8 Aktieselskabsloven af 1917
Kapitel 9 Aktieselskabsloven af 1930

Del III: Filialer i Danmark
Kapitel 10 Retsgrundlaget for filialer i Danmark
Kapitel 11 Oprettelse og drift af filialer i Danmark

Del IV: Filialbegrebet
Kapitel 12 Filialdefinitionen

Del V: Perspektivering og sammenfatning
Kapitel 13 Filialers, faste driftssteders og etableringers negative afgrænsning
Kapitel 14 Indenlandske perspektiver
Kapitel 15 Sammenfatning
Kapitel 16 Abstract in English
Kapitel 17 Resumé på dansk

Bilag 1 - Oversigt over udviklingen i antallet af filialer
Litteraturfortegnelse
Afgørelsesregister
Stikordsregister

Original languageDanish
Place of PublicationJurist- og Økonomforbundets Forlag
PublisherDjøf Forlag
Volume1
Edition1
Number of pages466
ISBN (Print)9788757422344
ISBN (Electronic)9788757422344
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this

Lilja, T. M. (2010). Filialbegrebet. (1 ed.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag: Djøf Forlag.