Første afgørelse om den danske generelle omgåelsesklausul: En vidtgående, men nok ikke overraskende fortolkning af bestemmelsen

Jakob Bundgaard, Louise Fjord Kjærsgaard, Lars Bo Aarup

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Efter godt to år er den første afgørelse (SKM2017.333.SR) vedrørende den internationale omgåelsesklausul i ligningslovens § 3 fremkommet. Fortolkningsbidrag til bestemmelsens anvendelsesområde har siden vedtagelsen i 2015 været efterspurgt og afventet med spænding. Denne artikel analyserer afgørelsen i lyset af bestemmelsens retsfaktum. Det konkluderes, atsagen hverken synes at være principiel eller tilstrækkeligt grundigt argumenteret fra SKATs side. Samlet vurderes det, at bestemmelsen i den konkrete sag er fortolket bredt, men dog også, at dette var forventet og at resultatet måske ikke er overraskende set i lyset af sagens faktum. Dog synes resultatet nået ved en kritisabel håndtering af bevisbyrden. Der synes således ikke at være foretaget grundige vurderinger af de enkelte betingelser for at bringe omgåelsesklausulen i anvendelse, idet SKAT synes at nå konklusionen alene ved at konstatere, at der er tale om opnåelse af en skattefordel, der ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager. En sådan håndtering af bevisbyrdespørgsmåletsynes ikke helt korrekt.
Original languageDanish
Article number228
JournalSkat Udland
Issue number9
Pages (from-to)431-475
Number of pages7
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2017

Cite this