Få styr på metoden: Introduktion til juridisk metoder og samfundsvidenskabelig projektmetode

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Formålet med denne bog er at introducere til juridisk metode generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt i forhold til tværfaglige projekter, der indeholder jura og økonomi.

I bogens del I skabes et overblik over juraens systematik, retskilder, rets­dogmatisk metode, domstolssystemet, tilblivelsen af en lov, procesret, EU som retligt system og forvaltningsretten. Bogens del I forholder sig til udarbejdelsen af juridiske analyser, til forståelsen af retskilderne og anvendelsen heraf.

Bogens del II tager som en af de få bøger på markedet udfordringen med tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode op, og har fokus på tvær­faglig analyse af jura og økonomi. Hensigten med del II er at formidle den forskningstradition, der er skabt på CBS gennem de sidste 38 år med henblik på at opstille samfundsvidenskabeligt gyldige problemformuleringer og metodeafsnit i projektarbejde.

Bogen henvender sig til studerende og andre, der har interesse for jura generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt. Bogen har særligt fokus på projekter, der indeholder analyser af jura og økonomi
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherEx Tuto Publishing
Edition3.
Number of pages270
ISBN (Print)9788742000595
Publication statusPublished - 2022

Cite this