Evaluering af Sundheds- og Partnerskaber på Ældreministeriets pulje til Forebyggelsesområdet: Status 2017

Ditte Heering Holt, Siff Monrad Langkilde, Holger Højlund

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Dette statusnotat sammenfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget blandt partnerskaber støttet af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til partnerskaber på forebyggelsesområdet. Undersøgelsen blev foretaget i sommeren 2016. På baggrund heraf giver notatet en midtvejsstatus på partnerskabernes udvikling og fremdrift samt de foreløbige erfaringer med partnerskabet som samarbejdsform.
Det skal understreges, at dette statusnotat ikke tilbyder en fuldstændig analyse af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, men præsenterer udvalgte resultater for herigennem at give et systematisk overblik over besvarelserne. Formålet med notatet er således at samle og formidle viden om partnerskabernes løbende udvikling, som vil bidrage til den endelige evaluering af Partnerskabspuljen i 2018
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherStatens Institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet (SDU)
Number of pages25
Publication statusPublished - 2017

Cite this