EU-retten og den danske arbejdsmarkedsmodel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen skitserer nogle hovedtræk af EU’s udvikling, herunder især mulighederne for at implementere direktiver ved kollektiv overenskomst, princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed og betydningen af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.
Original languageEnglish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number1
Pages (from-to)18-23
Number of pages6
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - Mar 2015

Cite this