EU-retten og danske rentebeskæringsregler

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) §§ 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). I artiklen argumenteres for at dele af rentebeskæringsreglerne ikke synes forenelige med art. 49 TEUF, herunder de samlede opgørelser efter SEL § 11 B, stk. 8 og SEL § 11 C, stk. 2 samt den såkaldte karensperiode i SEL § 11 B, stk. 5, 15. pkt. 1)
Original languageDanish
JournalSR-Skat
Volume25
Issue number2
Pages (from-to)101-109
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - May 2013

Cite this