EU-Komissionens Rom II-udkast

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Der redegøres for EU-Kommissionens udkast til forordning om, hvilket lands regler der skal gælde ved erstatning uden for kontrakt, hvor EU-Kommissionen har valgt en utraditionel fremgangsmåde. Udkastet fremtræder forholdsvist velstruktureret, selv om der kan rejses enkelte alvorlige indvendinger imod det. Det konkluderes, at udkastet er i god overensstemmelse med gældende ret i medlemsstaterne, navnlig de nye regler i engelsk og tysk ret fra hhv. 1995 og 1999.
Original languageDanish
JournalRettid
Volume2
Pages (from-to)154-167
Publication statusPublished - 2002

Cite this