Etablering af mål for egenkapitalforrentning hos banker: Hvad kan aktionærerne forvente som afkast?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

709 Downloads (Pure)

Abstract

Hvor meget kan en investor forvente at få i afkast, når han eller hun investerer i en børsnoteret bank? Er der forskelle i afkastprofilen og de risikovægtede aktiver, hvis bestyrelsen eller ledelsen lægger sig fast på et givent finansielt mål så som egenkapitalforrentning? Vores resultater viser, at sammenlignet med andre nordiske banker opnåede danske banker højere egenkapitalforrentning og afkastningsgrad før, men ikke efter finanskrisen. For de analyserede danske banker har afkastet på egenkapitalen været faldende fra næsten 15% før krisen til under 9% efter krisen. Sammenlignet med deres nordiske konkurrenter er der større forskelle, hvad angår egenkapitalforrentning, gearing og størrelse, men ikke for selve afkastningsgraden mellem danske banker, der opsætter strategiske mål for egenkapitalforrentning i forhold til danske banker uden sådanne mål.
Aktører i sektoren med en høj gearing, der samtidig opstiller mål for egenkapitalforrentning, kan være et problem i Danmark og resten af Europa. Disse banker har ganske vist lavere dokumenterede risici, men de er relativt set meget store, ofte systemiske og leverede ikke et bedre afkast på deres aktivmasse (RoA) end andre banker.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)21-26
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Dec 2018

Cite this