Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

Ismir Mulalic, Holger Rasmussen, Jan Rouwendal, Hans Henrik Woltmann

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

298 Downloads (Pure)

Abstract

En stor del af danskernes formue er placeret i boliger. I 2015 havde de danske husholdninger samlet set en formue på 2.600 milliarder kroner alene i ejeboliger. Boligprisernes udvikling har derfor storbetydning for både de enkelte boligejeres økonomi og for den danske økonomi som helhed. På trods af dette er der meget lidt fokus på hvordan man i praksis måler boligprisernes udvikling over tid, såkaldte boligprisindeks. I dette temahæfte introducerer vi et nyt og forbedret boligprisindeks og viser, hvordan boligprisindekset kan bruges til at beskrive den historiske boligprisudvikling i Storkøbenhavn fra en ny vinkel.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKraks Fond Byforskning
Number of pages17
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this