Erhvervslivet og domstolene

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Forfatteren redegørfor Justitias analyse om erhvervslivets adgang til domstolene i forhold til domstolenes udmåling afsagsomkostninger og sagsbehandlingstiden i civile sager og konkluderer, at Justitia har peget på to væsentlige udfordringer for domstolene, da det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt med de gældende forhold. Det anbefales i lighed med Justitia, at der for civile retssager indføres en regel om sagsomkostninger svarende til de regler, der gælder i svensk og norsk ret, hvorefter sagsomkostninger som udgangspunkt dækkes fuldt ud, at der indføres en regel om, at sagsbehandlingstiden som udgangspunkt ikke må overstige 8-10 måneder og en regel, hvorefter retten er hovedansvarlig for at sagen fremmes med den fornødne hurtighed.
Original languageDanish
Article numberET.2020.181
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Volume28
Issue number4
Pages (from-to)181-193
Number of pages13
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - Nov 2020

Cite this