Er den højt besungne danske demokratiske samfundsmodel under afvikling? Er vort mediestyrede teknokrati på vej væk fra de basale humanistiske frihedsidealer?

Preben Melander

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Cite this