Entreprenöriellt humankapital och produktivitet

Pontus Braunerhjelm, Emma Lappi

Research output: Contribution to journalComment/debateCommunication

Abstract

Vi introducerar en ny produktionsfaktor baserat på anställdas tidigare erfaren-heter som entreprenörer (EHC) för samtliga svenska aktiebolag under perioden 2009–18. Det kan jämföras med andra humankapitalmått som utbildning eller arbetslivserfarenhet. Därefter analyseras empiriskt sambandet mellan EHC och produktivitet på företagsnivå samtidigt som vi tar hänsyn till ett stort antal individ- och företagsspecifika faktorer. Resultaten visar att EHC har en stark positiv effekt på företagens produktivitet oavsett vilka kontrollvariabler som adderas, skattningsmetod eller alternativa EHC-mått. Det bidrar till att förstå skillnaderna i företagens produktivitet och är relevant för såväl företagare som beslutsfattare inom politiken, t ex vad gäller rörlighet på arbetsmarknaden.
Original languageSwedish
JournalEkonomisk Debatt
Issue number5/2023
Pages (from-to)51-63
Number of pages13
ISSN0345-2646
Publication statusPublished - 2023

Cite this