En kritik af de danske erstatningsregler for personskade

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Det danske erstatningsretlige system er indrettet ud fra en manglende tro på, at man kan påvirke folks adfærd gennem erstatningsreglerne. Den empiriske retsøkonomi har imdilertid påvist, at man kan opnå en forebyggende effekt, i hvert fald for visse typer uhelds vedkommende. Når det gælder erstatning for personskade, ikke mindst arbejdsskadesystemet, er vi i Danmark meget langt fra at give tilstrækkeligt incitament til agtpågivenhed, eftersom det egentlige tab ved personskade, f.eks. tabet af helbred eller førlighed, ikke indregnes i skadesudmålingen i noget nær tilstrækkeligt omfang. Her foreslår den retsøkonomiske analyse væsentlige reformer.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number3
Pages (from-to)15-19
Number of pages5
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2000

Cite this