En analyse af de danske familiers gældsætning og finansielle sårbarhed

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract


Risiciene ved høj husholdningsgæld er knyttet til dem, der har gælden. Det er derfor frugtbart at analysere familiernes formuesituation, betalingsevne og finansielle sårbarhed. Da boligen dominerer de ikke-selvstændige familiers aktiver og passiver, centreres analysen omkring boligejerne.

Danske familiers gældsbyrde, kapitalstruktur og rentebyrde er i artiklen belyst med opdaterede skattestatistiske data. Blandt hovedresultaterne er, at selv om husholdningernes gæld er steget nominelt, så toppede boligejernes nettopassiv/bruttoindkomst kvote i 2009-10 og er formodentlig langsomt reduceret siden. Solvensen blandt boligejerne blev forbedret frem til 2007, men er herefter klart forringet. Der var i 2010 ¼ million familier med ejerbolig med negativ egenkapital, svarende til omkring 20% af boligejerne. Trods det høje gældsniveau ligger boligejernes nettorenteudgift/indkomst kvoter fortsat relativt lavt.

De egentlige risici ved den høje gæld blandet danske boligejere opsummeres afslutningsvis. Det drejer sig om risiko for 1) yderligere boligprisfald, 2) yderligere tilbageslag i økonomien, 3) rentestigninger. Hertil kommer, at mange låntagere med afdragsfrie realkreditlån får mindst en fordobling af deres ydelse, når den afdragsfrie periode med sikkerhed ophører i de kommende år.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Volume311
Issue number7
Pages (from-to)18-27
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Nov 2012

Cite this