Elektronisk handel: Udfordringer for logistik og distribution

Niels Kornum, Mogens Bjerre, Robert Langberg Lind, Mark From-Poulsen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Elektronisk handel via Internettet er et relativt nyt fænomen i Danmark og der er relativt få undersøgelser, der belyser virksomhedernes fremtidsvisioner og planer på dette område. En af vanskelighederne er naturligvis, at det er begrænset, hvor mange erfaringer der indtil videre er indhøstet på dette område.
Denne undersøgelse søger at samle de allerførste indtryk af de e- handels løsninger, der allerede er etableret, men også argumenter fra de virksomheder som endnu ikke er gået i gang. Hvorfor er de ikke gået igang og hvilke barrierer der er, for at fremme elektronisk handel i Danmark ? Der fokuseres primært på de problemstillinger, der knytter sig til logistik og distribution i forbindelse med e-handel, men der inddrages også hvilke forandringer i samhandelsforholdene virksomhederne forventer.
Undersøgelsen viser, at der er visse logistiske barrierer for elektronisk handel i Danmark, men også at en del af disse enten er ved at blive løst eller må forventes at blive løst. Der tilbagestår dog på enkelte områder væsentlige og udløste logistikproblemer. Undersøgelsen viser også, at der må forventes at ske ændringer i samhandelsforholdene. Men for visse produktkatagorier vil det tilsyneladende ikke ske på den måde, der oftest omtales i medierne, nemlig at producenterne sælger direkte til forbrugerne.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForskningsministeriet og Foreningen for Dansk Internet Handel
Number of pages154
Commissioning bodyForskningsministeriet
Publication statusPublished - 1999

Cite this