Ekspertudvalget om Havneloven: Anbefalinger

Peter Maskell, Rikke Søgaard Berth, Jens Bødtcher-Hansen, Bjørn B. Christiansen, Carsten Greve, Pernille Wegener Jessen, Michael Svane

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsatte den 1. maj 2017 et ekspertudvalg for at vurdere, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur og organisationsform på en måde, der sikrer forvaltnings- og konkurrenceretlig klarhed, og at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår. Udvalget blev endvidere anmodet om at belyse, om de nuværende regler for havnenes finansielle tilknytning til kommunerne er i overensstemmelse med almindelige kommunalretlige, konkurrenceretlige og EU-retlige regler. I den forbindelse blev udvalget bedt om også at se på sammenhængen mellem havnenes organisationsform, ejerskab, lånevilkår og investeringsomfang. Peter Maskell var formand for udvalget.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherTransport-, Bygnings- og Boligministeriet
Number of pages23
ISBN (Electronic)9788793292376
Commissioning bodyTransport-, Bygnings- og Boligministeriet
Publication statusPublished - Apr 2018

Cite this