Effekt og effektivitet: Dansk dagligvarehandel 2003-2013

Research output: Book/ReportReportResearch

208 Downloads (Pure)

Abstract

Detailhandlen er i gang med en lang og hård forandringsfase med strukturudvikling og forbruger-forandringer. Det har ført til lukninger og åbninger af mange butikker og butikskoncepterne er under forandring. De eksisterende koncepter udfordres mere og mere. Detailhandlerne oplever, at der er knaphed på kunder og at finanskrisen har givet større fokus på likviditet som kan opleves som knaphed på kapital. Det er en stadig større kamp om forbrugernes rådighedsbeløb. Dette har også medført til en mere kortsigtet adfærd for en lang række kæder – hvilket fremgår af stadigt hyppigere og stadigt mere omfattende prisnedsættelser som fx ”momsfri uge”, ”nu 20 % på alt i butikken” m.fl. Samtidig oplever forbrugerne højere priser på dagligvarer i Danmark end i andre lande. De danske dagligvarepriser er da også blandt de højeste i EU, men overgås dog af Norge og Schweiz. Priserne i Danmark ligger ca. 40% højere end i 27 sammenlignelige EU lande (EU27).
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCopenhagen Business School, CBS
Number of pages31
Publication statusPublished - 2015

Cite this