E-indkøb i de danske kommuner 2004

  Research output: Working paperResearch

  21 Downloads (Pure)

  Abstract

  En netop gennemført spørgeskemaundersøgelse afdækker et betydeligt skift i kommunernes anvendelse af Internettet til indkøb i 2004 i forhold til to og fem år tidligere, hvor tilsvarende undersøgelser blev gennemført.
  Hvor det i 2002 var de mindre kommuner der var bedre til at søge information om vareindkøbpå nettet, er dette billede dramatisk ændret i 2004. De mellemstore kommuner og store kommuner har distanceret de mindre kommuner. Det er overvejende de store kommuner der anvender e-indkøb og udnytter en stor del af de muligheder e-indkøb giver.
  De danske kommuner har i betydeligt omfang taget Internettet til sig på indkøbsområdet. Fra for fem år siden at være stort set uberørt af Internettet, er det i dag mindre end 2 procent der ikke køber ind via Internettet dagligt, ugentligt eller månedligt.
  De danske kommuner klarer sig ikke bare godt vurderet ud fra tidligere års præstationer, men også sammenlignet med norske kommuner som har indgået i undersøgelsen. De norske kommuner der medvirkede i undersøgelsen, er således på samme niveau, som de danske var for godt to år siden.
  Undersøgelsen viser, at den væsentligste drivkraft for implementering er forbedring af arbejdsrutiner, mens økonomiske besparelser kommer længere nede af listen. Trods den positive vurdering af mulighederne for bedre arbejdsrutiner og økonomiske besparelser, er kun 3% af kommunernes leverandører e-indkøbs leverandører, mindre end 1% af kommunernes indkøbsbudget anvendes online og blot 3% af kommunernes fakturaer modtages som e-fakturaer.
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherDepartment of Informatics INF, Copenhagen Business School
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2005
  SeriesWorking Paper / Institut for Informatik. Handelshøjskolen i København
  Number03 - 2005
  ISSN1399-1779

  Cite this