Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindelse analyseres de betingelser, som skal opfyldes for at opnå dispensation på baggrund af nyere administrativ praksis. Der ses på de danske CFC-reglers anvendelsesområde i den henseende.
Original languageDanish
JournalSkat Udland
Issue number12
Pages (from-to)903-914
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2011

Cite this