Direktivforslaget om global minimumsbeskatning i lyset af den fri etableringsret

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen omhandler Europa-Kommissionens nyligt fremsatte direktivforslag, der har til formål at sikre et globalt minimums- niveau for beskatning af større koncerner, som opererer i det indre marked. Ud over en kort gennemgang af direktivforsla-gets indhold, samt de underliggende OECD-baserede model-regler (OECD Pillar Two), beskæftiger artiklen sig primært med to spørgsmål: 1) Vil en vedtagelse af direktivforslaget nødvendiggøre ændringer af medlemslandenes CFC-regler? 2) Risikerer medlemslandenes direktivbaserede GloBE-regler at blive anset for at være i konflikt med den fri etableringsret, såfremt dette spørgsmål efterfølgende måtte blive forelagt EU-Domstolen? Der argumenteres i artiklen for, at svaret på begge spørgsmål må være ”nej”.
Original languageDanish
Article numberSR.2022.82
JournalSR-Skat
Volume34
Issue number3
Pages (from-to)83-91
Number of pages9
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - Apr 2022

Cite this