Det Systemiske Risikoråd: En vurdering af styrker og svagheder

Svend E. Hougaard Jensen, Thomas Sangill

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

98 Downloads (Pure)

Abstract

Det Systemiske Risikoråd er en forholdsvis ny aktør i rollen som rådgiver for regeringen i spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i Danmark. Rådets virke er indtil nu især kommet til udtryk i form af henstillinger til regeringen inden for to områder, nemlig den kontracykliske kapitalbuffer og begrænsning af risikable boliglån. I denne artikel redegøres først for Rådets etablering, dets juridiske rammer, instrumentarium samt organisering. Dernæst diskuteres behovet for ændringer i Rådets ressort, beføjelser på det makroprudentielle område, governance samt kommunikation med offentligheden.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)11-18
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Dec 2021

Cite this