Det kan ikke være anderledes: Dokumentationen af barn-forældreforhold

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med undtagelse af Jørgen Stage Larsens småstykke i herværende tidsskrift synes en tilbundsgående diskussion af dokumentationen af barn-forældreforhold fraværende i den eksisterende personal- og slægtshistoriske litteratur. Gennem mange års venskabelige samtaler med slægtsforskeren Svend Jacobsen har denne delagtiggjort mig i sine observationer (”principper”) omkring fadderanalyser, totalgenealogi og fejl i kilder. Disse principper viderebringer jeg hermed med hans billigelse i forbindelse med opstillingen af en konkret anetavle, nemlig den for Christian Frandsen (1850-1936). I artiklen redegøres der for etableringen af anetavlens 92 barn-forældreforhold omfattende 170 aner, som for størstedelen stammer fra sønderjyske storbondeslægter. Først omtales de tre principper, der er anvendt i den konkrete slægtshistoriske undersøgelse. Dernæst gennemgås udvalgte barn-forældreforhold i anetavlen. Endelig foreslås en kategorisering i fire typer af dokumentation af barn-forældreforhold. Eftersom disse typer adskiller sig fra hinanden ved deres grad af troværdighed, kan man, hvis typen af dokumentation anføres i en anetavle, angive, hvor
sikker man er på et givet barn-forældreforhold.
Original languageDanish
JournalPersonalhistorisk Tidsskrift
Volume2017
Pages (from-to)153-182
ISSN0300-3655
Publication statusPublished - 2017

Cite this