Det innovative humaniora og samfundsvidenskab: Oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan. Rapport fra en ekspertgruppe

Søren Barlebo Rasmussen, Jørgen Staunstrup, Hans Siggaard Jensen, Michael Thomsen, John Kuhlmann Madsen, Nanna Westergård-Nielsen, Hans Dybkjær, Charlotte Rønhof, Poul Holm, Anders Drejer, Ulla Hovgaard Ramlau, Majken Schultz, Lars Goldschmidt

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Videnskabsministeriet har nedsat en uafhængig arbejdsgruppe, der har udarbejdet dette oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan for humaniora og samfundsvidenskab. Arbejdsgruppen peger på, at humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning er en krumtap for en bevarelse og forøgelse af Danmarks velstand og konkurrenceevne.
For at skabe værdi anbefaler arbejdsgruppen derfor, at Danmark satser på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, der sætter danske virksomheder i stand til at navigere med præcision i en globaliseret kontekst.
Samtidig skal forskningen sætte Danmark i stand til at mestre innovation i verdensklasse, lave knivskarpe aflæsninger af forbrugertrends og markedsudviklingen og løfte sig til at blive en kreativ stormagt.
Arbejdsgruppen anbefaler konkret igangsættelse af forskningsinitiativer inden for fire temaer:
- Markedsforståelse og brugerdrevet innovation
- Den globale virkelighed
- Innovation og kreativitet
- Oplevelsesøkonomi
Desuden kommer gruppen i oplægget med forslag til virkemidler, der kan styrke samspillet mellem forskning og erhvervsliv, samt styrke samarbejdet mellem flere fagområder om de anbefalede forskningsfelter.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherVidenskabsministeriet
Number of pages56
ISBN (Print)8791702054
ISBN (Electronic)8791702062
Commissioning bodyMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Publication statusPublished - 2005

Cite this