»Det elektroniske netværk«: unik selskabsidentifikator og filialidentifikator på vej

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen redegøres der for Kommissionens Direktivforslag, KOM(2011)79, og for de konsekvenser, direktivforslaget forventes at medføre, såfremt det vedtages som foreslået. Dels vil det medføre en udvidelse af e-justice-portalen, således at det bliver muligt gennem portalen at få adgang til alle nationale selskabsregistre, og det bliver herved lettere at få adgang til information om (potentielle) samarbejdspartnere i fremtiden. En anden nyskabelse er, at hvert enkelt kapitalselskab i EU skal have en unik selskabsidentifikator, således at det klart adskiller sig fra alle andre selskaber i EU/EØS på denne parameter. Såfremt selskaberne har filialer i andre medlemsstater, skal hver enkelt filial tilsvarende have en unik filialidentifikator, således at de dels kan adskilles fra andre filialer og selskaber, dels så de kan blive kædet sammen med hovedselskabet. Yderligere skærpes underretningspligten selskabsregistrene imellem, således at der alt i alt bliver større reel offentlighed om kapitalselskaberne i Europa på tværs af landegrænserne. Det vurderes, at der fortsat vil være en del sproglige barrierer, men at en gennemførelse af forslaget samlet set vil øge gennemsigtigheden i det indre marked.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Volume13
Issue number1
Pages (from-to)93-102
Number of pages10
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 1 Jul 2011
Externally publishedYes

Cite this