Det afviste manuskript II i Ajos-debatten: Skibby Supermarked-sagen versus Ajos-sagen: Hvilken højesteretsdom er udtryk for gældende ret?

Research output: Working paperResearch

139 Downloads (Pure)

Abstract

I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde
meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Højesterets dom i Skibby Supermarked-sagen, der er udtryk for gældende ret.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
Number of pages15
Publication statusPublished - 2018

Cite this