Den moderne risikostyrings drivkræfter og motiver (2.del): Et empirisk perspektiv

Per Henriksen, Rune Yndestad Møller

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Risikostyringens officielle salgsargument er klart: det er god forretning. Men hæn-ger det sådan sammen i praksis? Forfatterne identificerede i den første artikel mu-lige teoretiske drivkræfter, og pegede på det offensive argument om værdiskabelse samt 3 defensivt orienterede drivkræfter: 1) Modernitetens øgede risikoproduktion, der leder til en oplevelse af øget usikkerhed og uforudsigelighed, 2) Risikostyring som responsmekanisme til øget usikkerhed, og 3) Risikostyring som mekanisme til ansvarsfordeling og legitimitet. I denne artikel følger forfatterne op med en empi-risk analyse af data fra en række danske virksomheder. Forfatterne konkluderer, at værdiskabelse ikke indgår som grundlæggende drivkraft. Spørgsmålet om målra-tionalitet kan snarere udlægges som værdibevarelse, altså et defensivt motiv. Til gengæld finder forfattere klare eksempler på, at de øvrige defensive drivkræfter indgår i virksomhedernes motivation. Den observerede risikoledelsesadfærd er for en stor del drevet af ledelsens ansvarsoverdragelse og -fraskrivelse og ikke af an-svarsbevidsthed og -pådragelse.
  Original languageDanish
  JournalØkonomistyring og Informatik
  Volume26
  Issue number1
  Pages (from-to)15-47
  ISSN2596-6200
  Publication statusPublished - Sep 2010

  Cite this