Den misforståede gevinst ved opkonvertering

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Opkonvertering er blevet ”hot” efter at have været uinteressant i en lang periode præget af rentefald og dermed almindelig konvertering, Langt fra alle har forstået argumenterne for og imod opkonvertering. I denne artikel belyses med økonomiske argumenter og simple regneeksempler, hvorfra de mulige fordele ved opkonvertering kommer. Der er to mulige kilder til økonomiske gevinster. Den væsentligste kilde er en skattefordel som følge af fald i nominel gæld, og den teoretisk maksimale gevinst herfra er skatteværdien af et øget fradrag svarende til faldet i gæld. Den anden kilde er fald i fremtidige bidrag som følge af lavere nominel gæld. Derudover kan der være et forsikringsargument. Heroverfor står øgede engangsomkostninger til bank, realkredit, tinglysning osv. i forbindelse med op- og nedkonvertering, herunder kurtage, kursskæring og et forventet tab til de store obligationsinvestorer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)5-10
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2022

Cite this