Den løbende rapportering til bestyrelsen om virksomhedens værdiskabelse

Ole Andersen, Vagn Sørensen, Thomas Plenborg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

803 Downloads (Pure)

Abstract

Accounting is the language of business, and you have to learn it like a language…. To be successful at business, you have to understand the underlying financial values of the business.” (Buffet, 2003). En god rapportering til bestyrelsen tilsikrer, at der er fokus på værdiskabelsen, at der tales ét sprog i bestyrelsen, samt at alle omkring bordet har én opfattelse af fakta. Erfaringer fra praksis viser imidlertid, at der er variation i virksomheders rapportering om værdiskabelse. Det gælder både de finansielle og ikke-finansielle oplysninger, som medtages, hvor omfangsrig rapporteringen er, og med hvilken frekvens bestyrelsen modtager rapporteringen. Når vi søger inspiration i litteraturen, er det beskedent, hvad der er skrevet om emnet, og i eksempelvis anbefalinger for god selskabsledelse berøres emnet kun perifært. Vi forsøger derfor i denne artikel at adressere nogle af de overvejelser, bestyrelsen kan gøre sig ved tilrettelæggelse af dens rapportering om virksomhedens værdiskabelse.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)25-31
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this