Den Europæiske Bankunion: Udformning og argumenter

Finn Østrup

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  I november 2014 overtager Den Europæiske Centralbank tilsynet med banker og andre kreditinstitutter i euro-området. Der vil endvidere som et led i en europæisk bankunion blive etableret en fælles procedure for håndtering af kriser i kreditinstitutter, ligesom der inden for bankunionen vil blive opbygget fælles ordninger, som skal finansiere udgifter ved bankkriser. Artiklen beskriver udformningen af bankunionen og giver en oversigt over de argumenter, der har været fremlagt for og mod bankunionen i den økonomiske litteratur og i den offentlige debat. I det næste nummer af Finans/Invest vil forfatteren bidrage med sin egen vurdering heraf og diskutere argumenterne for og mod en dansk deltagelse i bankunionen.
  Original languageDanish
  JournalFinans/Invest
  Issue number2
  Pages (from-to)23-30
  ISSN0106-1798
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this