De nye Samfundsforudsætninger - og bankernes egenkapitalforrentning

Research output: Contribution to journalEditorial

Abstract

Der er kommet nye Samfundsforudsætninger, og Forsikring & Pension har lanceret flere forbrugerinitiativer i bestræbelserne på at sikre opsparerne bedre information om især risikoen i pensionsopsparing, hvilket er emnet for to af artiklerne i dette nummer af Finans/Invest. En tredje artikel indeholder en større analyse af bankernes mål for egenkapitalforrentningen – mål der i modsætning til de nye Samfundsforudsætninger endnu ikke er justeret under hensyntagen til det lave renteniveau. Denne leder diskuterer disse emner og roser skridtene i retning af at forbedre informationen om pensionsopsparingen.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)2-4
Number of pages3
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Dec 2018

Cite this