De nye danske regler om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Forfatteren redegør for og analyserer de nye regler i ægtefællelovens afsnit VI om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller. De nye regler er inspireret af dels ændringen af Den Nordiske Ægteskabskonvention i 2006, dels EU's Ægteskabsforordning fra 2016. De nye lovregler er et markant brud med de gamle regler, som blev skabt i retspraksis og stammer fra Ørsteds tid. I 1990'erne blev de gamle regler kritiseret, og med en åbenbart urimelig dom fra 2002 blev det klart, at området skulle lovreguleres. De nye regler bygger i langt overvejende grad på de udkast til regler, som Retsvirkningslovudvalget foreslog i Betænkning 1552/2015. Det konkluderes, at de nye regler er meget moderne og imødekommer internationale ægtepars behov for begrænset partsautonomi, ligesom de lovvalgsregler, der gælder, når der ikke er aftalt et lovvalg, er meget hensigtsmæssige. Også de lovfastsatte begrænsninger for lovvalget er særdeles rimelige. Endelig er både loven og forarbejderne testet i retspraksis.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume104
Issue number1
Pages (from-to)48-56
Number of pages9
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - Feb 2022

Cite this