De nordiske landes konkurrencedygtighed: Fra flexicurity til mobication. Notat udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Søren Kaj Andersen, Ove K. Pedersen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Udløst af den finansielle krise er de nordiske lande nu ramt af en konjunkturel krise, der også medfører faldende beskæftigelse. Men yderligere er beskæftigelsen præget af mere grundlæggende strukturelle forandringer. De vigtigste er forandringer i internationale arbejdsdeling, ny teknologi og ny organisering af arbejdet, demografiske ændringer, samt en klimadagsorden, som skaber nye og anderledes perspektiver for vækst og beskæftigelse. Det er alle forhold, som forandrer jobmulighederne i Norden. Den aktuelle finansielle og beskæftigelsesmæssige krise har skabt nye udfordringer på kort sigt, men ændrer ikke ved de langsigtede konsekvenser af de strukturelle forandringer. De strukturelle udfordringer skaber først og fremmest nye udfordringer for uddannelses- og beskæftigelsespolitikken. Argumentet i det følgende er, at høj mobilitet på arbejdsmarkedet og et fleksibelt uddannelsessystem direkte understøttet af statslige politikker kan blive afgørende for de nordiske landes konkurrenceevne og velfærd fremover.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherKøbenhavns Universitet
  Number of pages8
  Commissioning bodyNordic Council of Ministers
  Publication statusPublished - 2009
  SeriesFAOS Forskningsnotat
  Number107

  Cite this