Danfoss: Strategi, struktur og teknologiledelse

  Research output: Working paperResearch

  416 Downloads (Pure)

  Abstract

  Nærværende case er baseret på en bredere og mere detaljeret analyse af Danfoss. Analysenindgår i et forskningsprojekt med titlen “Koherens og teknologistrategi i multi-produkt virk-somheder”. Projektet, der ledes af Jens Frøslev Christensen, er tilknyttet og delvist finansieretaf CISTEMA (Center for Inter-disciplinary Studies in Technology Management), der er samfi-nansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Statens Teknisk-VidenskabeligeForskningsråd.Vi retter en stor tak til forskningsdirektør Hans Jørgen Pedersen og afdelingschef Vibeke Gu-stafsson, Danfoss, som på meget afgørende vis har bidraget til dette case, dels gennem fleresamtaler med casets forfattere, dels ved at stille en række interne Danfoss-dokumenter til voresrådighed. Derudover er caset baseret på en række offentligt tilgængelige kilder. De historiskeoplysninger er primært hentet fra Boje og Johansen: “En iværksætter” (1994), sekundært fraHansen: “Danfoss - arven fra Mads” (1994).
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherInstitut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi, Handelshøjskolen i København
  Number of pages31
  Publication statusPublished - Oct 1996
  SeriesCistema Working Paper
  Number1996-5

  Cite this