Da "Ny løn" kom til byen

Betina Rennison

Research output: Working paperResearch

56 Downloads (Pure)

Abstract

I dette paper præsenteres et eksempel på en case-analyse af en dansk kommune i forbindelse med implementeringen af et nyt lønsystem – den såkaldte ’Ny løn’, der indtog det offentlige arbejdsmarked i slutningen af 1990’erne. Analysen figurerer som baggrund for et forskningsprojekt om ’Ny løn’ i amter og kommuner, og indgår i en serie bestående af i alt 8 case-analyser, der udgør det empiriske grundlag for dette projekt. Nærværende case-analyse er således én byggesten blandt flere i et større analytisk værk. Formålet med at lade analysen stå selvstændigt frem i dette arbejdspapir er tosidigt. Dels har det et form- og metodemæssigt sigte i illustrationen af hvordan en dybdegående analyse af en given kommune kan udarbejdes. Det kan derved evt. fungere som inspiration for andre, der ønsker at udføre lignende casestudier. Dels har papiret et substantielt sigte da dets indhold og særlige problematiseringer leverer stof til en fortsat faglig diskussion om kommunal organisering, løn og ledelse. Håbet er ved eksemplets magt at sætte spot på de udfordringer og dilemmaer som de kommunale organisationer befinder sig i.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDepartment of Management, Politics and Philosophy, CBS
Number of pages65
ISBN (Print)8791181224
Publication statusPublished - 2002
SeriesMPP Working Paper
Number18/2002
ISSN1396-2817

Cite this