Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene

Ola K. Berge, Hanna Nyborg Storm, Ole Marius Hylland

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denna rapport beskriver covid-19 pandemins effekter på kulturlivet i de nordiska länderna. Rapporten kartlägger även de åtgärdspaket som de nordiska regeringar utverkat för att mildra den globala pandemin, liksom de nationella restriktionernas verkningar. Rapporten visar att trots relativt stora skillnader i nationella restriktioner finns inga tecken på systematiska skillnader i hur ländernas kultursektorer påverkats. Krisstöden har i sin tur varit relativt lika i de nordiska länderna, både i storlek och struktur, men ett huvudproblem i flera länder är att de små kulturaktörerna, främst egenföretagare, inte nåtts av stöden i önskvärd omfattning
Original languageNorwegian
Place of PublicationBø i Telemark
PublisherTelemarksforsking
Number of pages124
ISBN (Print)9788233604257
Commissioning bodyNordic Council of Ministers
Publication statusPublished - 2021
SeriesTF-rapport
Number617
ISSN1501-9918

Cite this