Cost-benefit analyse af oplysninger i årsrapporten: Fokus på ledelsesberetning og noter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Lektor Thomas Riise Johansen og professor Thomas Plenborg, begge fra CBS, om undersøgelsens resultater for så vidt angår brugertilfredshed med oplysningerne i forhold til nyttevirkningerne og virksomhederne omkostninger. Den ganske omfattende undersøgelse, der bygger på svar fra 288 brugere og 89 regnskabsproducenter, har afdækket områder, hvor der forekommer ubalancer i årsrapporterne. Det gælder eksempelvis CRS og Corporate Governance, hvor efterspørgslen er begrænset og langt fra står mål med de anvendte ressourcer. Til gengæld efterspørges der information om teknisk vanskelige områder med et væsentligt skønselement som finansielle instrumenter og nedskrivningstests. Her kan der være grund til at sætte yderligere ind, samtidig med at det fra standardudstederside burde overvejs, om ikke sådanne centrale problemfelter kunne rettes til med henblik på at øge informationsværdien.
Original languageDanish
JournalRevision og Regnskabsvaesen
Volume81
Issue number9
Pages (from-to)26-33
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - Sept 2012

Cite this