Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn – en model for boliglokalisering og bilejerskab

Ismir Mulalic, Ninette Pilegaard, Jan Rouwendal

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

429 Downloads (Pure)

Abstract

Viden om, hvordan folk vælger at bosætte sig, er et centralt emne inden for
byforskning, og over de seneste år er det blevet muligt at lave simultan-
analyser af, hvordan lokaliseringsadfærd påvirker og påvirkes af forskellige
politiktiltag og infrastrukturprojekter, samt hvordan lokaliseringsadfærden
hænger sammen med udviklingen af byer og urbane områder. Det kan
således lade sig gøre at kigge på, hvordan disse forhold påvirker hinanden
indbyrdes.
Denne rapport beskriver resultaterne af projektet ”Bosætningsmønstre i
Storkøbenhavn”, finansieret af Kraks Fond Byforskning. Formålet med pro-
jektet er at analysere, hvad forskellige typer af husholdninger lægger vægt
på, når de vælger, hvor de vil bosætte sig i et urbant område. Rapporten
tilvejebringer således viden om, hvad der gør et bestemt område inden for
et urbant område attraktivt for forskellige typer af husholdninger. En viden,
der kan indgå i politiske beslutningsprocesser om udvikling og planlægning
af fremtidens byer.
Original languageEnglish
PublisherKraks Fond Byforskning
Number of pages70
ISBN (Print)9788799643219
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this