Big Data: Byttehandel eller selvstændig vare?

Jan Damsgaard, Susanne Sayers

Research output: Book/ReportReportResearch

299 Downloads (Pure)

Abstract

Big data er blevet sammenlignet med både guld og olie. Forventningen har været, at det blot var et spørgsmål om at grave eller bore efter det – så ville det kunne omsættes til en handelsvare på en global markedsplads. Det blev forudsagt, at der ville opstå egentlige databørser – platforme som data kunne uploades til, vedligeholdes fra, købes og sælges gennem forskellige abonnementsløsninger, licenser osv I. Teorien var, at den type datahandel ville gøre det muligt for virksomheder at sælge deres data – og dermed tjene penge – til andre aktører, som til gengæld kunne udnytte datasættene til at skabe nye forretningsmodeller, produkter, tjenester eller forøge effektiviteten og brugervenligheden af de eksisterende.
Men selv om der dagligt frembringes ekstreme datamængder, som stiger eksponentielt, viser vores gennemgang, at den type platforme ikke er opstået i større stil, på trods af at Danmark er et af de mest gennemdigitaliserede lande med en befolkning, som generelt er positivt indstillet over for brug af data. Blandt barriererne er blandt andet tekniske og juridiske udfordringer, forskelle i reguleringer, kvaliteten af data, spørgsmålet om prisfastsættelse samt mængden af købere og sælgere.
Betyder det så, at data er værdiløse? Tværtimod. De er selve adgangskapitalen til den nye digitale økonomi, som i høj grad vil blive baseret på AI, kunstig intelligens, og hvor data og evne til at håndtere den er en forudsætning. Og selv om der ikke er opstået egentlige markedspladser, hvor handlen er transparent og åben, i større stil, er data til gengæld blevet en værdifuld byttevare.
Gode data er entrebilletten til handel med andre og til at blive en del af et økonomisk økosystem med gensidig værdiskabelse i systemet – men værdien af data er sværere at spore og aflæse direkte i den type handel II. De går så at sige uden om både faktura, kvittering og beskatning.
Selv om der ikke er opstået egentlige databørser, er det fortsat muligt, at de vil opstå i fremtiden, og virksomhederne skal under alle omstændigheder være bevidste om værdien af big data. Det er stadig big business og vil blive det i stigende grad. Det er med andre ord helt afgørende, at virksomhederne træffer nogle valg, som gør den i stand til at udnytte værdien af data, ikke mindst den umiddelbart usynlige værdi.
4
Denne rapport undersøger i kort form danske og udenlandske erfaringer med indsamling af data, datahandel, forhindringer for databørser, mulige handelspladser og datas værdi som bytteobjekt. Til sidst følger en række anbefalinger til virksomhederne.
Rapporten er et led i forskningsprojektet ”Fra Big Data til Big Business: Kommercialisering af Big Data gennem udvikling af profitable forretningsmodeller”. Formålet med projektet er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser realisering af datadrevne vækstmuligheder. Formålet med denne rapport er at undersøge big datas værdi som handelsvare og beskrive potentialet og udfordringerne på en lettilgængelig og anvendelig måde. Andre rapporter under projektet beskæftiger sig blandt andet med virksomhedernes evne til at håndtere big data, big datas betydning for værditilvæksten i virksomhederne, og big datas betydning for medarbejdernes autonomi.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCopenhagen Business School, CBS
Number of pages19
ISBN (Print)9788793226531
ISBN (Electronic)9788793226548
Publication statusPublished - 2018

Cite this