Betydningen af brug af den digitale platform MyEconLab

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Introduktion: CBS arbejder på at implementere Blended Learning. I faget Mikroøkonomi tilbydes de studerende adgang til den digitale læringsplatform MyEconLab, som er tilknyttet lærebogen. Projektet har til formål at undersøge, om de studerendes brug af platformen har nogen dokumenterbar effekt på deres studie-resultater.
Metode: Problemet i den type analyser er at vurdere, om forskel i studieresultat afhængigt af brug af platformen blot skyldes selvselektion, hvor de stærke studerende bruger platformen mest, eller om platformen reelt har en læringseffekt. Problemet håndteres ved brug af forskellige regressions-modeller, hvor sammen-hængen mellem brug af MyEconLab og studieresultater korrigeres for de studerendes baggrund og sandsynlighed for at få studiemæssig succes.
Resultater: Det er undersøgt, hvem der tilmelder sig platformen og hvem, der bruger den mest intensivt. Det viser sig, at det ikke i særlig grad er de stærkeste studerende, der tilmelder sig. Derimod er det de stærkeste tilmeldte, der arbejder mest intensivt på platformen. Alligevel reduceres risikoen for ikke at bestå 1. årsprøve til ca. det halve for de studerende, der tilmelder sig platformen, når deres forudsætninger holdes konstante. Dem, der tilmelder sig, får desuden alt andet lige højere karakterer i Mikroøkonomi (0,85 karakterpoint). Jo flere opgaver, de studerende arbejder med på
platformen, jo bedre er deres studie-resulta-ter. Holdes forudsætningerne konstante, reduceres risikoen for at dumpe 1. år med ca. 16-17% pr. ekstra løst opgave, og karakteren i faget stiger med 0,3 karakterpoint pr. ekstra løst opgave.
Diskussion: Der er påvist store forskelle i studieresultater afhængigt af brugen af den digitale platform. Men i hvilken grad er det udtryk for en reel læringseffekt? Selv om forskellene optræder på tværs af de studerendes forudsætninger og tilmelding synes ret uafhængig af forudsætningerne, kan det ikke udelukkes, at en del af forskellene alligevel skyldes en selvselektion af brugerne.
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019
EventDUN Konferencen 2019: Undervisningens teknologier og teknikker - Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
Duration: 28 May 201929 May 2019
https://www.tilmeld.dk/dunk19

Conference

ConferenceDUN Konferencen 2019
LocationRadisson Blu H. C. Andersen Hotel
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period28/05/201929/05/2019
Internet address

Cite this