Betingelser for omvalg - genoptagelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Højesteret traf i SKM2020.14.HR en afgørelse vedrørende retten til omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Dommen lemper afgørende på vilkårene i forhold til hidtidig praksis. Landsskatteretten har nu i SKM2020.388.LSR fulgt op på dommen. I denne har retten genoptaget et tidligere meddelt afslag efter skatteforvaltningslovens § 35 g og givet skatteyderen medhold i anmodningen om omvalg. Artiklen omhandler Højesteretsdommen og Landsskatterettens afgørelse.
Original languageDanish
Article numberSR.2020.321
JournalSR-Skat
Volume32
Issue number8
Pages (from-to)324-327
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2020

Cite this